Kredittilsynet sender Korsvold til Økokrim

Kredittilsynet mener Åge Korsvold brøt loven med sin opsjonshandel, men om det tas ut tiltale er det Økokrim som skal vurdere.