Olje-Norge kan bli slått av finner og svensker

Fortsetter den økonomiske utvikling i Norden som nå, er det ikke lenge før både Sverige og Finland går forbi oss i levestandard.