Einar Bull blir ny ESA-sjef

EU-ambassadør Einar Bull blir etter alt å dømme ny direktør i EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA.