Mesta vant 13 av 24 anbud

24 av 107 kontrakter for vedlikehold av veinettet er nå tildelt. Mesta ser ut til å vinne 13 av anbudene.