Lokale hoteller fikk merke krigen

Besøkstallene til Stavanger-hotellene gikk ned med 5 prosent i årets fire første måneder.