Skirne-feltet klar til oppstart

Oljedirektoratet har gitt Total E&P AS samtykke til oppstart og drift av Skirne-feltet om lag 140 kilometer nordvest for Stavanger.