170 Eurest-ansatte venter på jobb

170 ansatte i forpleiningsfirmaet Eurest går en usikker framtid i møte.