Bankene tar rente når lønn tas ut for tidlig

Lønn som er disponibel på konto, men som brukes før offisielllønningsdag, belastes med opptil 19 prosent rente av flere banker.Eventuelle uttak før lønnen er bokført er bankkundens eget ansvar.