- Et angrep mot hele samfunnet

En forbannet Terje Vareberg, sjef i SR-bank, sier den påståttesvindelen i Finance Credit er et angrep mot det norske samfunnet. -Dette rammer vår måte å drive forretninger på.