- Fikk uttrykke sin bekymring

Olje— og energiminister Einar Steensnæs bekrefter at han i gårsdagens møte ikke ønsket å snakke om saker som er til behandling i Statoils organer.