- Gjennombrudd for Smedvig

Smedvig melder at selskapet har inngått en intensjonsavtale med Total i Vest-Afrika for den såkalte semi-tender riggen West Menang.