Nytt studium etter arbeid i utlandet

Et nytt grunnfagsstudium for medarbeidere som har jobbet utenlands starter i januar 2002. Målet er at erfaringene og kompetansen de har fått fra utlandet skal formaliseres.