Reime vil trolig anke dommen

Retten mener at Reime Prosess selv hadde plikt til å stoppe utslippet av overvann til Håelva etter fiskedøden 27. juli 2000. Stavanger tingrett fastslår at Fylkesmannens vedtak av 28. juli 2000 om å stoppe utslippet av overvann fra Reime Prosess via Bjorlandsbekken til Håelva, var gyldig.