Posten frykter fri konkurranse

I den norske Posten er det ingen forståelse for at Norge skal liberalisere posten før de gjør det i EU.