Skoleelever kan fortsatt få lån

Stortingsflertallet vil fortsatt la elever i videregående skole ta opp studielån. Regjeringen fjernet låneadgangen før Stortinget fikk saken til behandling.