Høyere risiko i oljevirksomheten

Oljedirektoratet roper varsku: Utviklingen for sikkerheten på norsksokkel synes generelt negativ de siste to årene. Ikke på noenområder har det skjedd forbedring.