Norge fikk 18,7 milliarder i overskudd i februar

Foreløpige tall viser et overskudd i Norges driftsregnskap overfor utlandet på 18,7 milliarder kroner i februar i år. På samme tid i fjor var overskuddet 13,7 milliarder.