60 milliarder kroner mer i skatteinntekter

Fra januar til og med september 2001 er det innbetalt nærmere 306 milliarder kroner i skatt. Dette er en økning 60 milliarder, eller 24,5 prosent, i forhold til samme periode i fjor.