Mer forskning på oljeholdig vann

Oljeholdig vann fra norsk og britisk oljeproduksjon kan være en miljøbombe med ringvirkninger langt utover kjønnsmodningen og gytetidspunktet hos Nordsjø-torsken.