Nytt oljefunn 10 kilometer nord for Kristin-feltet

Statoil har påvist olje i en undersøkelsesbrønn omtrent 10 kilometer nord for Kristin-feltet i Nordsjøen.