Norsk økonomi flater ut

Høykonjunkturen i norsk økonomi er over, men det er ingen krise i sikte. Arbeidsløsheten holder seg lav, og renten vil synke fra andre halvår. Dette er blant konklusjonene i Statistisk sentralbyrås økonomiske utsyn over 2000, som ble lagt fram torsdag.