En av verdens største

Børsnoteringen av Statoil blir en av de fire-fem største på verdensbørser nå i år, og definitivt den største som foregår akkurat nåfør sommeren – og den største i sitt slag i energibransjen.Statoil-aksjen presenteres for de store investorene endeligtirsdag, og for folk flest fra torsdag.