Kjeft blir brukt som forsvar

— Bruk av verbal aggresjon er en mestringsstrategi, mener Svein Størksen ved senter for adferdsforskning.