Hummerbestanden har minket kraftig

Hummerbestanden har minket kraftig de siste åra, og langs kysten er det nå frykt for at hummerbestanden kan kollapse.