Rekordbot til Reime Prosess

Dommen i saken om fiskedøden i Håelva falt i dag i Jæren tingrett.Dommen var i overensstemmelse med påstanden: en bot på 900 000 kr.Bedriften ble også idømt saksomkostninger på 200 000 kr.