Lars Sponheim vil gi småbrukere mer frihet

Melkebønder som selv driver lokal foredling vil om kort tid kunne drive utenom dagens kvotesystem.