Vil ikkje kutta boss-betaling

Enten betaling for kvart lass med avfall du køyrer til Sele, eller auka renovasjonsavgift for alle. Det er alternativa.