- Direktøren bryter universitetstradisjonen

Reaksjonene er sterke på Høgskolen over at direktøren foreslår å gå bort fra dagens modell med en valgt faglig leder og en administrativ leder, og innføre en felles sjef for hver avdeling.