Renten ned i Sverige

Sveriges riksbank senket den viktigste styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent torsdag.