500 mill. i renter for Rennfast

Når Rennfast om få år er nedbetalt, har bilistene betalt 1,3milliarder kroner. Av dette er 500 millioner kroner renter.