Aker Kværner skuffet analytikerne

Industrikonsernet Aker Kværner klarte ikke å innfri forventningene for tredje kvartal, men ordrereserven økte sterkt.