Fire av ti leveranser til Snøhvit er norske

Mer enn ventet av kontraktene på Snøhvit-anlegget går til norske leverandører: 41 prosent i av leveransene har hittil gått til Norge, mer enn de anslåtte 36 prosent.