Sola må ta kutt i skolen

Rektorene advarer, men formannskapets flertall klarte ikke å skåne skolen for kutt. Frp var alene om å ville kutte enda mer i budsjettene enn rådmannen og flertallet la opp til.