Widerøe må betale tilbake gebyrer

Samferdselsdepartementet krever at flyselskapet Widerøe må betale tilbake flere millioner kroner til passasjerer som er blitt avkrevd gebyr de ikke skulle betalt.