Statoil anmeldt for oljeutslipp

Statens forurensnings-
tilsyn (SFT) har anmeldt Statoil for utslipp av 5 tonn råolje ijuli i fjor.