Levering over telefon

Du kan levere selvangivelsen over telefon 81522012 når du godkjenner selvangivelsen uten endringer eller tilføyelser, skal endre eller føye til opplysninger om fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted eller skal endre foreslått kontonummer for overføring av tilgodebeløp.