Ja til sokkel- oppgjøret

88,5 prosent av medlemmene i Nopef og OFS sier ja til årets tariffoppgjør for ansatte i operatør-, bore— og forpleiningsbedrifter på sokkelen. Nopef og OFS har hatt felles uravstemning, meler Nopef Aktuelt.