Norge selger olje og kjøper teknologi

Den skyhøye oljeprisen sikrer Norge et overskudd på handelsbalansenmed utlandet. Men innen data og teknologi har vi et gapendeunderskudd.