- Like rammevilkår

Landbruksminister Lars Sponheim vil ikke forskottere den endelige utformingen på den nye markedsordningen for melk, som etter planen skal være etablert innen 1. juli. Men Sponheim sier at han er opptatt av at aktørene i melkesektoren får like rammevilkår så fort som mulig.