Omstridd kraftlinje-vedtak kan bli anka

Vedtaket i NVE om å gi konsesjon til bygging av ny kraftlinje fra Sauda til Liarstøl i Suldal, gjennom Skaulen-området, kan bli anka av Naturvernforbundet.