• Blokken til venstre består av 12 leiligheter som alle er innflyttet. Blokken til høyre har stått uferdig i lange tider, og det er uvisst når den fullføres. Resten av området på Skadbergbakken er en gedigen byggeplass. Det er nå stor frustrasjon hos kjøperne som har flyttet inn i boliger som er fulle av feil og mangler. Ove Heimsvik

Flere utbyggere vil overta kriseprosjekt

Block Watne, Byggmester Sagen og Frøiland Bygg er blant selskapene som er interesserte i å fullføre utbyggingen på Skadbergbakken. Alle krever klare bank-garantier fra Sparebanken Vest for å overta.