Flere utbyggere vil overta kriseprosjekt

Block Watne, Byggmester Sagen og Frøiland Bygg er blant selskapene som er interesserte i å fullføre utbyggingen på Skadbergbakken. Alle krever klare bank-garantier fra Sparebanken Vest for å overta.

Publisert: Publisert:

Blokken til venstre består av 12 leiligheter som alle er innflyttet. Blokken til høyre har stått uferdig i lange tider, og det er uvisst når den fullføres. Resten av området på Skadbergbakken er en gedigen byggeplass. Det er nå stor frustrasjon hos kjøperne som har flyttet inn i boliger som er fulle av feil og mangler. Foto: Ove Heimsvik

Denne artikkelen er over åtte år gammel

– Det ville vært veldig bra om det kom inn en ny utbygger. Med Skadberg Eiendomsutvikling kommer prosjektet aldri i mål, sier Sigve Eikeland, den ene av to enbolig-eiere som flyttet inn på Skadbergbakken høsten 2010. I alt er 14 enheter bebodd i dag, i flere av dem florerer det med feil og mangler, ifølge en bygningsteknisk rapport Rambøll har laget. I tillegg består prosjektet i dag av to tomannsboliger og én enebolig som er tilnærmet ferdig. Dessuten ei uferdig blokk som skal romme 12 leiligheter.

Veier og øvrige utearealer er imidlertid ikke på plass, hele området fortoner seg som en stor byggeplass.

200 millioner

Aftenbladet har vært i kontakt med tre selskaper som er interesserte i å overta på Skadbergbakken.

Jostein Skjæveland, administrerende direktør i Byggmester Sagen:

– Vi har gitt et tilbud på rundt 200 millioner kroner for å overta prosjektet. Og hvis vi skal inngå noen avtale her, blir det med Sparebanken Vest. Ikke noen annen, sier Skjæveland. Han sier det er totalt uaktuelt å gjøre forretning med dagens utbygger.

– Jeg ville ikke gitt pris på prosjektet, hvis det gikk gjennom Skadberg Eiendomsutvikling. Jeg anser dem ikke som likvide, sier Skjæveland.

Kjell Ole Frøiland, daglig leder i Frøiland Bygg:

– Det som er bygget må andre ta ansvar for, det kan ikke vi ta på oss. Men dette er et interessant område, så vi kan tenke oss å bygge ut de 79 resterende boenhetene. Vi har presentert en skisse for banken for hvordan vi kan løse dette, sier Frøiland, som sier han mener alle er tjent med en rask avklaring.

Ole Feet, administrerende direktør i Block Watne:

– Vi har et eget utbyggingsprosjekt i samme feltet, og infrastrukturen i prosjektene er til dels sammenvevd. I øyeblikket er ikke situasjonen god, fordi utbyggerselskapet ikke har en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Da må vi agere. Vi har vært i møte med utbyggeren og banken, og er åpne for å diskutere løsninger, sier Feet til Aftenbladet.

Eikeland håper på løsning

På grunn av alle feil og mangler, og ikke minst på grunn av mange konflikter mellom utbyggerselskapet og boligkjøperne, vil altså ikke nye utbyggere ha befatning med de helt eller delvis ferdige boligene.

– Det forstår jeg veldig godt. Men som jeg også har sagt til Sparebanken Vest; hvis de løser reklamasjonene og får disse sakene ut av verden, kan de selge resten av prosjektet til en bedre pris, mener Sigve Eikeland.

Dårlig likviditet

Skadberg Eiendomsutvikling er i realiteten satt under administrasjon av Sparebanken Vest i forhold til utbyggingen på Skadbergbakken.

Etter det Aftenbladet får opplyst fra flere forskjellige kilder, er likviditeten i utbyggerselskapet svært dårlig.

Selskapet har langt over 100 millioner kroner i gjeld, og så lenge de ikke får overlevert flere boliger, får de heller ikke penger inn.

— Optimist til det motsatte er bevist

For en tid siden la flere underentreprenører ned arbeidet, på grunn av manglende betaling eller manglende betalingsgaranti. I dag er flere i gang med arbeidene igjen, etter at byggelånsbanken, Sparebanken Vest, har stilt garanti for betaling.

– Vi har fått en garanti fra banken på at vi skal få oppgjør for de arbeidene vi har gjort. I tillegg er vi engasjert for å ferdigstille påbegynte arbeider, bekrefter daglig leder Terje Vinje i byggefirmaet Vinje & Thorsen. Han bekrefter at også arbeidene med ferdigstilling er sikret gjennom bankgaranti.

Banksjef for spesialengasjementer i Sparebanken Vest, Hege Haugsvær, sier banken har god dialog både med de tre nevnte selskapene og andre mulige, nye utbyggere på Skadbergbakken.

– Vi jobber for å bidra til en løsning, og jeg er optimist til det motsatte er bevist, sier Haugsvær til Aftenbladet.

Hun vil imidlertid ikke anslå hvor lang tid det kan ta å komme fram til løsninger, verken for de som har flyttet inn eller for de boligene som ennå ikke er påbegynt.

Vil begrense kostnadene

I mellomtiden lever altså frustrasjonene hos kjøperne som har flyttet inn i boliger fulle av feil og mangler.

– Jeg ser ikke annet enn fordeler med å få Skadberg Eiendomsutvikling ut av bildet. Det vil være i alles interesse at prosjektet blir realisert noen lunde slik det ble markedsført, sier advokat Katrina Alford Kyllo i Stavangeradvokatene, som representerer boligkjøperne Greg Bertram, Sigve Eikeland og Hans Kristian Holmen.

Kyllo mener arbeidene med ferdiggjøring av boligene trekker ut i tid, fordi banken prøver å begrense utgiftene.

– Kjøpernes ønske er enkelt; det er å få boligene ferdige. Men i henhold til både bustadoppføringslova og kjøpekontrakten har kjøperne rett på boliger som skal holde god faglig standard. Banken prøver på sin side å få reklamasjonsarbeidene til å bli så billige som mulig, sier Alford Kyllo.

– Jeg forstår at kjøperne er frustrerte over framdriften i prosjektet. Det er dialog mellom utbygger, banken og kjøperne, men det er for tidlig å si hva den vil konkludere med, sier Hege Haugsvær.

Publisert:

Huseierne Sigve Eikeland, til venstre, og Greg Bertram har kjempet en langvarig kamp mot utbyggerselskapet Skadberg Eiendomsutvikling. Foto: Ove Heimsvik