Lektorene krever 40.000

Mens Unio krever et solid lønnsløft for alle lærere, mener Akademikerne at de lengst utdannede fortjener mest. Nå krever de 40.000 kroner mer til lektorene.