Krever rettferdighet for dykkerne

— Kan det påvises at Staten opptrådte grovt uaktsomt under pionértiden i Nord-sjøen, åpner dette for store oppreisningskrav fra de uføre dykkerne, sier advokat Carl Gunnar Sandvold.