Doblet Q-underskudd

Q-meieriene hadde i 2001 et underskudd på 20 millioner kroner, som er nesten dobbelt så mye som året før.