Sa nei til straffetoll på norsk laks

EU innfører ikke straffetoll på norsk laks, slik EU-kommisjonenforeslo. Laksenæringen er svært tilfreds med vedtaket iantidumpingkomiteen.