Framgang for Skudenes og Åkra Sparebank

Overskuddet etter tap ble i 2003, 24,8 millioner kroner i Skudenes og Åkra Sparebank. Dette er en framgang på 4,9 millioner kroner fra året før.