Sammen om sikrere oljefrakt

Varsling og overvåking rundt den sterkt økende trafikken med oljetankskip fra Kolahalvøya og sørover langs Norskekysten skal inngå i et ferskt norsk/russisk samarbeid.