Utlånene opp med 6,7 prosent på ett år

Utlån til publikum økte med 6,7 prosent i løpet av det siste året. Samtidig falt utlånsrenten med 3,97 prosentpoeng.