Rosenberg i pluss i fjor

Det siste året i Aker Kværner-systemet, ble positivt for Rosenberg.Men pensjonsforpliktelser forstyrrer balansen.